Welkom bij Fotogroep Noorderlicht Drachten

Fotogroep Noorderlicht is opgericht in 1966 in Drachten en bestaat op dit moment uit ruim 30 leden, die in verschillende disciplines van de fotografie actief zijn: zoals bijvoorbeeld natuur, architectuur en mensen.

Doelstelling

In 2013 hebben we een gezamenlijke doelstelling geformuleerd.

Onze doelstelling luidt: De fotogroep wil bereiken dat haar leden in toenemende mate artistiek en creatief geïnspireerd worden, waardoor hun foto’s aan zeggingskracht gaan winnen, daardoor het plezier aan het maken van foto’s groeit en de uitdaging om grenzen te verleggen toeneemt.

Hoe willen we de doelstelling bereiken?

De fotogroep wil de doelstelling bereiken door foto’s in clubverband te bespreken, waarbij het accent ligt op zowel het geven van een eventuele toelichting door de fotograaf over het proces dat leidde tot de foto, als het krijgen van feedback door de clubleden op dat proces en het getoonde resultaat. Doordat de fotogroep zich hier op motiverende wijze op richt kunnen dusdanig geïnspireerde leden zich zowel artistiek als creatief verder ontwikkelen.

Activiteiten

Het bespreken van werk vindt plaats tijdens clubavonden welke een keer per maand plaatsvinden in de maanden september tot en met mei, en wel op de 3e maandag van de maand vanaf 19.45 uur in buurtcentrum De Skule De hoge bomen 9203 NP  in Drachten.

Als je wilt kunt je vrijblijvend één of twee avonden komen kennismaken. Je kunt dan zien en ervaren wie wij zijn en wat wij doen. Meedoen en je eigen foto’s laten zien mag (als het programma dat toelaat). Na deze kennismaking vragen wij jou om te beslissen of je lid wilt worden.

Wij hebben een eigen website, waarop je als lid foto’s in je eigen portfolio mag plaatsen. Ook wordt hierop een agenda bijgehouden met daarin de clubavonden, sprekersavonden en inleverdata voor wedstrijden enz…

In een gang van de polikliniek van Nij Smellinghe hebben we een vaste expositieruimte die minimaal 2x per jaar wordt vernieuwd. Daarnaast proberen wij eens in de zoveel tijd een tijdelijke expositie te houden (in september 2011 hing werk van een aantal leden in het Sudergemaal in Nij Beets).

Elk jaar in oktober houden we een onderlinge (club)wedstrijd: op deze clubavond mag elk lid één foto inleveren in het thema van dat jaar. Deze worden neergelegd en ieder aanwezig lid mag de foto’s dan beoordelen en punten toekennen. De winnaar krijgt een wisselbeker.

Wat we niet doen is het geven van cursussen fotografie, hiervoor kunnen we je doorverwijzen naar de ons bekende adressen.

Fotobond

We zijn als club aangesloten bij de Fotobond BNAFV (Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen). Als je lid wordt van de club ben je automatisch lid van de Fotobond. Je krijgt als bewijs een lidmaatschapskaart.

De fotobond organiseert diverse wedstrijden: o.a. Foto Individueel, Foto Online en de Bondsfotowedstrijd. Als lid krijg je 4x per jaar het tijdschrift Fotobond Inbeeld, een blad met leuke artikelen, tips en reportages.

Meer informatie over de Fotobond vind je op de website: http://www.fotobond.nl.

Lidmaatschap

De contributie bedraagt op dit moment € 50,- per jaar (incl. lidmaatschap van de Fotobond). Of vanaf het moment dat je lid wordt € 13,- per kwartaal. Ons ING rekeningnummer is NL20 INGB 0001 4064 51.

Bestuur

Sinds Januari 2011 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

voorzittersduo: Gerard Boersen & Paul Uithol
secretaris: Ingrid Tjepkema
penningmeester: Rikus Grootjans

Contact opnemen kan via het secretariaat of het contactformulier (zie tabblad “Contact“).

 
error: Content is protected !!